MÁJOVÁ CESTIČKA K BOHU

By Publikováno 6. 2. 2021 Děti, Žijeme víru v rodině

Díky další cestičce na měsíc květen budeme mít možnost dovědět se víc o životě Matky Boží, ale i o různých osobnostech, které ji uctívaly a důvěřovaly jí ve svém životě. Nechejme se i my inspirovat vzory svatých a jejich vztahem k Panně Marii. Pracovní list a další materiály naleznete ke stažení níže. Výbornou pomůckou k této cestičce budou „Májové úvahy na každý den“, které jako májové čtení zpracoval P. Václav Fojtík a soubor otázek o Panně Marii z brněnského katechetického centra (Hříčky do krabičky).

LEGENDA K CESTIČCE:

Na pracovním listě najdete čtyři symboly k vymalování:
STOPA – modlitba – doporučujeme mariánské modlitby (Zdrávas Maria, Pod ochranu tvou, Zdrávas Královno, desátek růžence, Maria Pomoz, Loretánské litanie…) nebo si můžete zazpívat mariánské písně (Madona, Maria, Maria přítelkyně,…)
HVĚZDY – májová pobožnost – nemáte-li ve farnosti májovou pobožnost, můžete se domluvit několik rodin a sejít se u kapličky, společně se pomodlit a povyprávět dětem o životě Panny Marie
KVĚTINY – otázky a čtení – viz přílohy: Otázky si můžete vystřihnout a dát do krabičky od zápalek. Děti si mohou každý den vylosovat kartičku a zkusit na ni odpovědět. Tyto otázky připravilo katechetické centrum v Brně (Hříčky do krabičky). Čtení – v příloze si můžete stáhnout materiál, který sestavil P. Václav Fojtík: Májové úvahy na každý den. Starší děti můžete zapojit do čtení. Postupně se seznámíte s různými osobnostmi, které Pannu Marii uctívaly a můžou být i pro nás vzorem.
POSTAVIČKY – výzdoba kapličky, mariánského oltáře – jistě ve vašem okolí najdete mariánskou kapličku, obrázek u cesty a nebo přímo v kostele mariánský oltář či sochu. Bylo pěkné tato místa zvlášť v květnu hezky vyzdobit, upravit, přinést květiny a Pannu Marii pozdravit.

Kéž se Vám daří častěji na Marii vzpomenout a objevit v ní Matku.