Školení lektorů snoubenců

V Olomoucké arcidiecézi probíhá příprava snoubenců na manželství v kooperaci s manželskými páry. Pro manželé, kteří by chtěli být v této službě činní, každoročně pořádáme školení lektorů snoubenců, kde je seznámíme s přednášenými tématy, připravenými materiály, tipy a možnostmi této služby.

Obecně o přípravě snoubenců

Podrobnější informace ke službě lektorů snoubenců a jednotlivých formách přípravy si můžete přečíst zde.

Školení lektorů snoubenců

Školení pořádáme víkendovou formou nebo pokud je v některém děkanátu dostatek párů, tak je možné ho uspořádat formou večerních seminářů v daném děkanátu. Přihlášky naleznete vždy ke konkrétnímu datu – viz. níže – články.

Na co se můžete těšit?

  • Příjemné setkání s lidmi obdobně naladěnými, hodnotné přednášky a nové nápady, čas věnovat se v páru jeden druhému…
  • otevřenost a spoustu osobních příběhů.
  • Skvělou partu manželských párů – od mladých po ty více zkušené, různé délky trvání manželských svazků, možnost získat zkušenosti od ostatních, vzájemné sdílení životních příběhů, poznat názory a pohledy na společný život u mladých manželství i zkušenosti a „střízlivé“ pohledy těch starších.

Ohlasy účastníků lednového Školení 2019

Články