Poradenství

V životě se občas vyskytnou chvíle, kdy si neumíme poradit sami, potřebujeme situaci nahlédnout z jiného zorného úhlu či přímo nasměrovat od odborníka. Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Níže naleznete přehled oblastí, kterými se naše poradenství zabývá, a další potřebné informace.

Jak se objednat:

Poradenství probíhá na adrese:

Biskupské nám. 2
779 00 Olomouc

 

Konkrétní termín si můžete objednat telefonicky:
mobil: 720 110 750

 

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na reznickova.marcela@ado.cz.

Oblasti poradenství:

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET

Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, také s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině.

 

MANŽELSKÉ, RODINNÉ I OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Marie Linhartová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Lze objednávat dospělé a mládež od 15 let. Čtvrtek odpoledne.

Mgr. Dušan Mačák, psycholog

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, problémy v nezaměstnanosti a obtížných životních situacích. Různé termíny.

 

PORADENSTVÍ PRO RODIČE

Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka

Poradenství pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování. Přihlášení přes email: korenkovam@email.cz.

 

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Jitka Krausová, OV, psychiatr

■  Duchovní a duchovně psychické problémy (víry, modlitby, povolání atd.), patologie víry (skrupule atd.),
■  deprese, úzkostné poruchy apod. – komplexní přístup (biopsychospirituální)
■  poradenství pro příbuzné psychicky nemocných.

Poradenství není určené pro klienty se závislostí, poruchy příjmu potravy, dlouhodobé psychoterapie, manželské a vztahové problémy. Nenahrazuje léčbu léky a psychiatra.

Mailová poradna:
■  dotazy na problémy psychické, duchovní a oblast alternativní medicíny.

Pro kněze, duchovní, církevní pracovníky konzultace svěřených problémů i telefonicky.

Další možnosti poradenství

KRIZOVÁ POMOC – CHARITA OLOMOUC

Poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.) 

Webové stránky

DLUHOVÁ PORADNA – CHARITA OLOMOUC

Poskytujeme odborné informace lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti zvládání situace. Služba je poskytována zdarma.

Webové stránky

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Nabízí podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Webové stránky

PORADNA AQUA VITAE

Nejen pro ženy v tísni. Linka pomoci poskytuje krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte, při vyrovnávání se se stavem po potratu umělém i spontánním, při nečekaném těhotenství…

Webové stránky